Geopark: Ristinge Hale

Naturområder

Ristinge Hale er bygget op af materialer fra Ristinge Klint, der er ført hertil med kyststrømmen.

Ristinge Hale er bygget op af materialer fra Ristinge Klint, der er ført hertil med kyststrømmen, og vokser hele tiden, efterhånden som mere og mere sand aflejres. Halen udgør den inderste del af en række lave øer og sandbanker (marinedannelser) opstået ovenpå en lavvandet, bueformet, undersøisk tærskel, der repræsenterer en israndslinje fra slutningen af sidste istid. Linjen fortsætter over mod Ærø, hvor den slutter sig til området ved Eriks Hale.

Gå evt. en tur ud på halen og nyd det flade landskab med strandenge og et rigt fugleliv. Mod vest finder du Storeholm, som strækker sig over mod Ærø. Man kan vandre i vandet over til Storeholm, men af hensyn til det rige fugleliv er dette ikke tilladt i yngleperioden fra 1. marts til 15. juli.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 17/06/2023 07:04

I nærheden