Dyssekammer på Ristinge Klint

Fortidsminder og ruiner

På Sydlangelands vestside rækker Ristinge-halvøen ud og rører næsten ved Marstal på Ærø. På halvøens sydside ligger den 30 meter høje Ristinge Klint – et område med varieret og smuk natur og desuden en meget interessant geologisk historie. Klinten er opbygget af mere end 30 skråtstillede flager med sø-, moræne- og smeltevandsdannelser. Lagene er skubbet sammen af et sidste isfremstød under sidste istid.

Fra en af Danmarks bedste badestrande kan man følge en sti op til klintens højeste punkt – og der finde en af Langelands mest spektakulære dysser. Fra dyssen har bondestenalderens mennesker – lige som os – kunnet spejde mod nord, syd og vest – mod Det Sydfynske Øhav og Østersøen. I 1875 fortælles det at den ene bæresten er blevet fjernet få år tidligere, men at kammeret sandsynligvis altid har været åbent mod sydøst.

I 1905 blev dyssekammeret fredet gennem aftale med gårdejer K. Nielsen Drost.

(Kilde: "Fortidsminder på Langeland", Langelands Museum)

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 22/06/2022 11:03

I nærheden