Botofte Skovmose

Naturområder

Botofte Skovmose er en del af et større lavbundsområde langs kysten mod Storebælt øst for Tranekær By midt på Langeland.
Den lavvandede sø tiltrækker mange fuglearter. Et vigtigt mål for området er at reducere udledningen af kvælstof med 8 tons årligt fra landbrugsarealer til Langelandsbæltet. 

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 24/11/2022 08:32

I nærheden