Badepunkt: Åsø Strand

Strande og udendørsbade

2 km. nordvest for Tranekær på Langelands vestkyst ligger Åsø Strand.

Stranden ligger i natursmukke omgivelser med Åsø Skov mod øst og et større vådområde lige bag stranden.

Stranden udgøres af sand med en del småsten og knuste skaller fordelt over hele stranden. Ved den nordlige del af stranden er der opført en høfde af store sten. Havbunden ud for stranden udgøres af sand med småsten spredt jævnt over bunden. Stranden er 15 meter bred og 75 meter lang (se strandens afgrænsning på oversigtskortet)

Parkeringsplads:
For enden af Aasøvej hvor der også findes toiletter.

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 17/05/2024 08:52

I nærheden