Thurø Smørmosen

Naturområder

Besøg Smørmosen

Smørmosen ligger på østsiden af Thurø, godt 15 mins kørsel fra Svendborg. Stranden ligger beskyttet af Smørmose Skoven og er let tilgængelig da der er en asfalteret vej næsten helt ned til stranden som ender i en p-plads. Om sommeren skal du dog være hurtigt at der er rift om pladserne.

Vælger du at gå til venstre (nordpå) langs stranden ud for parkeringspladsen, er man straks fremme ved den sydlige ende af Smørmose-klinten, der er 510 m lang og op til 12 m høj. En længere strækning midtvejs med udskridninger og kratbevoksning deler klinten i en sydlig og en nordlig halvdel.

Det skal du opleve ved Smørmosen

Udover stranden har du også mulighed for at spille minigolf, Hvis du har mod på en gåtur kan du langs stranden kommen ned til Thurø Østerskov og Rev.

Geologiske perspektiver ved Smørmosen

Vil man se mest mulig geologi, anbefales det, at lokaliteten besøges i vinterhalvåret, hvor storme og højvande har skabt friske snit i de geologiske lag og fjernet nedskredet materiale. Det også den tid på året, hvor der normalt ligger flest sten på stranden, da meget af sandet er skyllet væk af bølgerne. Her kan man finde forskellige ledeblokke (sten der kan stedbestemmes) fra både Mellem- og Sydsverige, samt fra Østersø-egnene.

I den sydlige halvdel af klinten ses nederst gråt moræneler aflejret af ’Nordøst-isen’ for 23-21.000 år siden i sidste istid, Weichsel. Herover ligger brunligt moræneler fra et af de sidste isfremstød i Weichsel - muligvis fra den del af Bælthav Isstrømmen, der kaldes ’Storebæltsgletsjeren’ (18-17.000 år før nu). Denne moræneaflejring udgør også overfladelaget på morænefladen og dermed på størstedelen af Thurø. Nogle steder ses rødlige slirer og bånd i det øvre moræneler. Farven skyldes knuste og udvalsede røde sandsten fra perioden Kambrium (541-485 millioner år før nu).

I den nordlige og mest spændende halvdel af klinten begynder lagfølgen nederst med to lag blågråt moræneler. Begge lag stammer muligvis fra den yngre del af ’tredjesidste istid’, Elster istiden (480-424.000 år før nu). Det nederste af disse to lag ses også ved Thurø Østerskov.

I kanten af den nuværende campingplads, var her efter Øhavets dannelse et smalt sund tværs over Thurø, der delte øen i to parallelle øer. Senere blev sundet til en lavning afsnøret fra havet og opfyldt med forskellige sø- og moseaflejringer - det område, vi i dag kender som Smørmosen.

Strandens beskaffenhed ud for klinterne veksler med årstidernes skiften, men den er i vinterhalvåret ofte dækket af sten, som havet gennem tiden har vasket ud af morænelerslagene.

Smørmosen er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav

I 2018 besluttede Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav med henblik på at blive udnævnt til UNESCO Global Geopark. Formålet med geoparken er at skabe og bevare et område med plads til bådemennesker og natur.

En UNESCO Global Geopark skal bringe et områdes geologi, natur og kulturhistorie i spil og formidle et budskab om, at mennesket er en del af livet på jorden. At vi alle er afhængige af jordens ressourcer, påvirket af klimaforandringer og ansvarlige for en bæredygtig udvikling.

Geopark Det Sydfynske Øhav formidler historien om en dramatisk havstigning på Sydfyn og øerne. En havstigning, der formede en helt særlig natur, der de sidste små 10.000 år har dannet forudsætningerne for områdets eksistens og kulturelle identitet. Det er historien om, hvordan landskabet og øhavet fortsat forandrer sig og definerer, hvordan vi som mennesker lever i dag. Og Geopark Det Sydfynske Øhav handler ikke mindst om at forstå, hvordan vi gennem bæredygtig udvikling fortsat kan passe på vores særlige geologiske, biologiske og kulturelle arv.

Indhold er leveret af VisitSvendborg
turist@svendborg.dk
Sidst opdateret d. 02/02/2024 14:50

I nærheden