Spor i landskabet "Stjernen"

Naturområder

Sporene ved Stjernen

Natursti mellem Faaborg og Odense, 25 km nord for Faaborg.
To stier på 1,4 og 6 km

Velkommen til Sporene ved Stjernen.

Der er afmærket 2 ruter, der begge starter ved Allested-Vejle Fritidscenter:

Stjernesporet 1,4 km (gul rute):
Området i tilknytning til Allested-Vejle, hvor stjerneudskiftningen med de lange smalle marker er i fokus. Følg Skolevej tilbage mod Østergade, som krydses, og der forsættes ad Banevænget. Den gamle stationsbygning passeres på venstre side på Banevænget. Fortsæt ad Banevænget, som uden for byen fortsætter i en markvej. Denne ender ved et markskel, hvor der kan drejes mod venstre og fortsættes til bebyggelsen, Spurvelunden i Vejle, hvor fra man via stisystemer kan komme tilbage til Østergade og Allested-Vejle Fritidscenter. Går man mod højre langs markskellet, følges dette til ”gamle” Allested. Her ender sporet ved Dyndgården og Allested kirke, Østergade 102, 5672 Broby. Herfra kan Østergade følges retur til Skolevej og Allested-Vejle Fritidscenter.

Fredskovsporet 6 km (blå rute):
Området syd for Allested-Vejle. Turen kan også startes ved Lindholmgyden 5, hvor fra turen kun er ca. 4 km. Fra Allested-Vejle Fritidscenter går man ad Skolevej til Rypevej, som munder ud i en markvej. Fortsæt ad denne indtil asfaltvejen, Lindholmgyden. Her drejes til højre, og man fortsætter til vejens ende, hvor der drejes til venstre ad en markvej. Følg markvejen gennem skoven indtil vejen munder ud i Allestedgårdsvej. Her holdes mod venstre. Efter at have passeret to ejendomme går man ad den første grusvej på venstre hånd. For enden af grusvejen møder man igen skoven, drejer til højre og følger skovbrynet til man støder på et trampet spor, der fører over til en lille skov/mose. Sporet følges til man igen står på Lindholmgyden. Her drejes til venstre, hvor vejen og markvejen følges tilbage til Fritidscentret.

Yderligere information og kort - se folder her!

Indhold er leveret af Faaborg Turistbureau
visitfaaborg@fmk.dk
Sidst opdateret d. 22/06/2022 11:03

I nærheden