Museum: Vestfyns Hjemstavnsgård

Museer

Den store firlængede Landmålergård på Vestfyns Hjemstavnsgård i Gummerup på Fyn adskiller sig fra andre frilandsmuseer ved, at gården ligger på sit oprindelige sted i landsbyen Gummerup.

Åbent hver onsdag fra kl. 10:00-14:00.
Entre 25 kr. pr. person over 12 år.
Når der åbent på gården, er der mulighed for rundvisning kl. 11:00 og 13:00.
Der er mulighed for at bestille rundvisning tlf. 61756152 (Janna Larsen). Det koster 50 kr. incl. entre pr. person.

Der er ingen minimumantal.

Gården udgør derfor en del af et gammelt landsbymiljø med gårde, der ikke blev flyttet ud i forbindelse med landboreformerne i slutningen af 1700-årene. Det er denne landsby og tvillingelandsbyen Køng, som danner ramme om den permanente udstilling.

Udover Landmålergården består museet også af Urmagerhuset fra Køng, den tilflyttede smedje fra Tårup og tørvekove fra Haastrup. Urmagerhuset blev flyttet til hjemstavnsmuseet i 1973. Det er et usædvanligt smukt og velbygget hus, som særligt udmærker sig med sine mønstermurede tavl med opstregede fuger.

Landsbyernes udvikling fra de gamle landbrugssamfund med landsbyfællesskabet over landboreformerne, andelsbevægelse, højskolebevægelse og de moderne landsbyfællesskaber bliver fortalt gennem tekst og fotos fra området. Med henvisning til H.C. Andersens eventyr ”Vanddråben” fra 1847 er historien om Køng og Gummerup derfor historien om hele ”Verden” eller Danmarkshistorien fortalt i den lille vanddråbe – Køng og Gummerup. Men Køng og Gummerups historie adskiller sig også fra andre landsbyer på Fyn og i resten af Danmark. Udstillingen fortæller således om, hvordan en bølge af selvejerkøb i slutningen af 1700-årene førte til en eksplosiv vækst i nye bebyggelser i området på hele 61 % i perioden 1770-1805 mod 21 % på resten af Fyn.

Som en del af udstillingen vises den nye donation en smuk gammel Køngklokke og bl.a. Køng Bylaugs laugsskrin, dirigentklokke og byhorn fra 1849, som blev givet til museet i forbindelse med nedlæggelsen af lauget i 2005. I 2016 overtages gården af Hjemstavnsforeningen, der nu som forening med mange frivillige driver museet videre med masser af aktiviteter og praktiske opgaver i løbet af året. 

Hjemstavsgården har lagt bygninger og område til film!

Har man set filmen ”Du som er i himlen”, så har man set hvordan livet blev levet på Hjemstavsgården omkring år 1900.

Filmselskabet Motor Aps, København valgte Vestfyns Hjemstavnsgård til optagelse af filmen, efter bogen ”En dødsnat”, som er en selvbiografisk roman fra 1912 af Marie Bregendahl.

Filmen havde præmiere februar 2022

På rollelisten finder du blandt andre: Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Thure Lindhardt , Ida Cæcilie Rasmussen, Kirsten Olesen, Lisbet Dahl, Stine Fischer Christensen, Emma Rosenzweig, Albert Rudbeck Lindhardt, Hanne Hedelund, Cyron Melville, Jesper Ashol, Kristine Wittenbjerg og en større gruppe fynske børn.

Filmen med arbejdstitel "HØST" er instrueret af Tea Lindeburg og produceret af MOTOR v/ Lise Orheim Stender og Jesper Morthorst. Filmen er støttet af Det Danske Filminstitut, FilmFyn og DR.

Aktiviteter for 2024

  • 20. marts: Kl. 19.00 – Generalforsamling i Kaffestuen på Hjemstavnsgården.
  • 28. marts: Kl. 16.00 – Skærtorsdag, andagt i  konfirmandstuen, taler Inger Lund + kl. 17.00 – Spisning på Hjemstavnsgården (tilmelding senest 14. marts til In47lu@hotmail.com sms 29270575. Kirken er vært ved spisningen. Der betales for drikkevarer)
  • 25. maj: Kl. 14.00 – 16.00 – Majstangsfest med folkedans, kaffebord m.m.
  • 5. juni: Kl. 13.00 – 16.00 – Grundlovsfest med spisning, fællessang og tale.
  • 22.juni: Kl. 13.00 – 16.00 – Honningdag – alt om biavl med smagsprøver.
  • 13.juli: Kl. 15.00 – 17.00 – Fortællekoncert om folkemusik – og spisning.
  • 3. august: Kl. 19.30 – Folkemusik med Arendses kvartet.
  • 21. september: Kl. 14.00 – 17.00 – Høstfest med tale, sang, folkedans m.m.
  • 16. oktober: Kl. 11.00 – 16.00 – Æblefestival med presning af æbler o.a. aktiviteter.
  • 4. december: Kl. 19.00 – 21.00 – Årbogsmøde, præsentation af Vestfynsk Hjemstavn.
Indhold er leveret af Udvikling Assens - VisitAssens
info@visitassens.dk
Sidst opdateret d. 04/03/2024 10:27

I nærheden