Langdysse ved Nørreballe Nor

Fortidsminder og ruiner

Ved Nørreballe Nor med smuk udsigt over noret og det lavtliggende vådområde som ejes af Fugleværnsfonden, ligger en langdysse i terræn der skråner let ned mod vandet. Det mest imponerende ved langdyssen er dens ubrudte randstensrække. Set både nedenfra og ovenfra fremtræder de over 40 meter lange rækker tydeligt i landskabet.

Oprindeligt har dyssen været endnu længere; i den sydvestlige ende er der en meget stor stående randsten og flere væltede, mens den nordøstlige ende er afskåret. Allerede i 1875 var kammeret, der ligger nærmere den nordøstlige ende, frarøvet sin dæksten. Langdyssen blev tinglyst i 1910 gennem aftale med gårdejer Peder Nielsen og er hverken blevet udgravet eller restaureret.

(Tekst & billeder fra: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)

Indhold er leveret af VisitLangeland
visit@langelandkommune.dk
Sidst opdateret d. 22/06/2022 11:03

I nærheden