Gamborg Kirke

Kirker og klostre

Gamborg Kirke


Kirken, der ligger på en højning nord i byen, har romansk kor og skib, bygget af rå marksten med tilhugne hjørnekvadre på ujævn, groft hugget skråkantsokkel af granit.


I korets østgavl er indmuret en romansk figursten med et relief, der synes at kunne forestille en flynder.


Allerede i romansk tid, måske ikke længe efter kirkens opførelse, er kirken forlænget med små 10 m. mod vest i samme materiale.


Et tilmuret romansk vindue anes i vestforlængelsens nordmur. Det romanske murværk er mange steder helt ændret ved skalmuring med teglsten.


Korets østgavl er hel ommuret. Over et tilmuret vindue ses en nyere cirkelblænding, der gentages på korets nordmur.
Indhold er leveret af VisitMiddelfart
mail@visitmiddelfart.dk
Sidst opdateret d. 16/02/2021 09:05

I nærheden